Terminal

AS Alexela Sillamäe on AS-i Alexela Logistics 
tütarettevõte, mis hoiustab tumedaid naftasaadusi ja 
põlevkiviõli. Sillamäe terminal korraldab naftasaaduste 
transiiti ning Eestis toodetud põlevkiviõli eksporti. 
Terminal võtab vastu meritsi, raudteevagunite või 
tsisternautodega saabuva kauba, ladustab selle tolli- või 
aktsiisilao mahutites ning väljastab kauba tankeritele või 
muudele kliendi vajadusest lähtuvatele transpordivahenditele.

Mahuteid saab kasutada heledate ja tumedate kütuste ladustamiseks. Kõik mahutid on isoleeritud ja soojendatavad, vajadusel on võimalik paigaldada ujuvkatuseid.

Mahutite arv:             32
  4 × 30 000 m3
  7 × 30 000 m(blenderitega)    
  3 × 12 500 m3
  9 × 12 500 m(blenderitega)                                
  2 × 3 500 m3
  5 × 3 000 m3
  2 × 2 000 m3
Kogumaht:             506 000 m3