Terminal

AS Alexela Sillamäe on AS-i Alexela Logistics 
tütarettevõte, mis hoiustab tumedaid naftasaadusi ja 
põlevkiviõli. Sillamäe terminal korraldab naftasaaduste 
transiiti ning Eestis toodetud põlevkiviõli eksporti. 
Terminal võtab vastu meritsi, raudteevagunite või 
tsisternautodega saabuva kauba, ladustab selle tolli- või 
aktsiisilao mahutites ning väljastab kauba tankeritele või 
muudele kliendi vajadusest lähtuvatele transpordivahenditele.

  • Paakautode laadimine;
  • Ekspedeerimine;
  • Tolli- ja aktsiisilaos ladustamine;
  • Kauba kindlustamine Eestis;
  • Sõltumatu ja akrediteeritud labori teenused;
  • Reaalajas kauba liikumise jälgimine internetis.